streda 5. septembra 2018

Slovenské paleontologické dni 2018

Slovenský paleontologický klub – odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnostiVás pozýva na 1. ročník náučno - poznávacích terénnych exkurzií:


Slovenské paleontologické dni 2018 

Téma: Stredný miocén Devínskej KobylyPROGRAM:

15. 9. 2018 (sobota)

Terénna exkurzia - "Miocénny hrebenatkový záliv pri Dúbravke"

Miesto a čas stretnutia: pred Domom kultúry (Saratovská ul.) v Bratislave - Dúbravke o 9:00 h
Sprievodca: Radoslav Biskupič
Počas terénnej akcie navštívime paleontologické náleziská rozprestierajúce sa na východných svahoch Devínskej Kobyly. V menších odkryvoch vystupujú na povrch morské sedimenty, ktoré sa počas stredného miocénu usadzovali v plytkovodných paleoprostrediach Devínskych Karpát. Medzi významné a časté nálezy z tejto oblasti patria najmä fosílie lastúrnikov - hrebenatiek.

Návšteva Dúbravského múzea v Dúbravke
Po terénnej exkurzii sa účastníci akcie môžu tešiť na exkluzívnu prehliadku paleontologickej expozície Dúbravského múzea. Vystavené exponáty pochádzajú z lokalít Devínskej Kobyly, ako i z ďalších významných paleontologických nálezísk Slovenska.
Sprievodca: Štefan Meszároš


16. 9. 2018 (nedeľa)

Terénna exkurzia - "Devínske neogénne more a jeho fosílna fauna"
Miesto a čas stretnutia: pred kostolom (Kremeľská ul.) v Bratislave - Devíne o 9:00 h
Sprievodca: Radoslav Biskupič
Druhý deň podujatia bude venovaný paleontologickým lokalitám nachádzajúcich sa v okolí Devína. Bádenské morské usadeniny odkryté na južných svahoch Devínskej Kobyly obsahujú zaujímavé fosílne spoločenstvá morských organizmov - lastúrnikov, ulitníkov, mnohoštetinavcov, ramenonožcov, koralov, desaťnožcov a ježoviek.


Účastníkom podujatia odporúčame priniesť potrebné náradie (kladivo, sekáč, krompáčik, lopatka, pracovné rukavice), ako i vhodnú obuv do terénu, najlepšie pevnú turistickú. Predpokladaná doba trvania akcie môže byť v rozsahu 4 až 7 hod., preto odporúčame priniesť so sebou aj dostatočné množstvo tekutín a jedla.


Kontakt/info: Radoslav Biskupič (0903 892 732, paleoclub@paleoclub.sk), www.paleoklub.sk, www.facebook.com/paleoklubTešíme sa na vašu účasť :-)Zdroj: Paleoklub, Radoslav Biskupič


streda 16. mája 2018

95. Paleoklub

Slovenský paleontologický klub - odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti
Vás pozýva na prednášku


Volodarsk - za drahými kameňmi


prednáša: Mgr. Albert Russ30. 5. 2018 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203


Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.Srdečne Vás pozývame :-)Zdroj: Paleoklub

štvrtok 12. apríla 2018

94. Paleoklub

Slovenský paleontologický klub - odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnostiVás pozýva na prednášku spojenú s premietaním krátkeho filmuPotulky Južnou Amerikou

prednáša: Mgr. Júlia Zervanová, PhD.18. 4. 2018 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203

Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.
Srdečne vás pozývame :-)

Zdroj: Paleoklub


štvrtok 15. marca 2018

93. Paleoklub

Slovenský paleontologický klub - odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnostiVás pozýva na prednášku


Staroveký Rím pod sopkou Vezuv


Prednáška pojednáva o geologických podmienkach vulkanickej aktivity v Neapolskom zálive, o najznámejšej erupcii Vezuvu v roku 79, ktorá pochovala niekoľko rímskych miest a zachovala jedinečné historicko-kultúrne dedičstvo. Prednáška je doplnená autentickou fotodokumentáciou autora s popisom najzaujímavejších lokalít odkrytých miest Pompeje a Herculaneum.


prednáša: MUDr. Daniel Hassan28. 3. 2018 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203


Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.
Tešíme sa na vašu účasť :-)

Zdroj: Paleoklub

pondelok 12. februára 2018

92. Paleoklub

Slovenský paleontologický klub - odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnostiVás pozýva na prednášku


Cesta od stredu Zeme, alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty


Začneme opačne ako Jules Verne: od stredu Zeme. Vieme, čo tvorí vnútorné sféry Zeme? Vieme prečo sa kontinenty a moria menia a mapa Zeme nebola nikdy rovnaká ako dnes? Prečo sú niekde zemetrasenia a sopky, hory a údolia alebo len "nudná" rovina? A je tá rovina naozaj nudná? Je Slovensko "Eldorádom" geológov? Zem - planéta, na ktorej žijeme a pravdepodobne aj ako živočíšny druh dožijeme. Čo ostane po človeku? Bude tzv. vedúcou skamenelinou? Žijeme na dlh a ako dlho nám ostanú zásoby na Zemi? Môžeme tieto procesy ešte ovplyvniť a  začať žiť udržateľne?


prednáša: RNDr. Ján Madarás, PhD.
28. 2. 2018 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203

Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.
Tešíme sa na vašu účasť :-)
Zdroj: Paleoklub

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |