štvrtok 15. marca 2012

Slovenské národné múzeum vyhlasuje verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka

Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka bol dňa 10. marca 2012 poškodený následkom rozsiahleho požiaru. Slovenské národné múzeum ďakuje všetkým ľuďom, ktorí vynaložili a ešte stále vynakladajú obrovskú námahu na záchranu hradu Krásna Hôrka a jeho zbierok. Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí nás počas týchto dní podporujú, a ktorí si uvedomujú dôležitosť ochrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum vyhlasuje verejnú zbierku na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka na základe povolenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2012/008970, zo dňa 13. marca 2012.

Verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 13. marca 2012 do 13. marca 2013.
Verejná zbierka bude vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky 7000 443743/8180, vedený v Štátnej pokladnici, priamo, poštovými poukazmi alebo prevodom z účtu prispievateľa;

(IBAN SK20 8180 0000 0070 0044 3743, SWIFT SUBASKBX – pre účel príspevkov zo zahraničia)
Za riadne konanie verejnej zbierky v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami zodpovedá PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Kontakt: rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 2 204 69 114

Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky v súlade s povoleným účelom, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973.Vyúčtovanie verejnej zbierky predloží organizácia Ministerstvu vnútra najneskôr do 11. Apríla 2013.

Hrad Krásna Hôrka bol postavený v 13. storočí. Je súčasťou SNM - Múzea Betliar a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Stála hradná expozícia prezentuje staviteľstvo od 13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho majiteľoch. Zbierky obsahujú cenné zbrane, exponáty remeselnej činnosť, hudobné nástroje, textílie a obrazy. V apríli roku 2011 boli priestory hradu po rekonštrukcii znovuotvorené. V sobotu 10. marca 2012 vypukol na hrade Krásna Hôrka rozsiahly požiar, ktorý zničil všetky strechy, vrátane interiéru horného gotického hradu.

Na hrade pomáhajú pracovníci múzea aj dobrovoľníci.
Poštová banka, generálny partner Slovenského národného múzea, podala pomocnú ruku a podporila obnovu hradu Krásna Hôrka finančným príspevkom do verejnej zbierky.
Ďakujeme.
Kontakt:
Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava
rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 2 204 69 114

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |