streda 2. mája 2012

Noc múzeí a galérií 2012 v SNM (program)

Slovenské národné úzeum v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Zväzom múzeí na Slovensku
pre Vás každoročne pripravujú celoslovenské podujatie Noc múzeí a galérií 2012.

SNM - Prírodovedné múzeum
Otvorené: 19.05.2012, 10.00 - 24.00 h
Sídelná budova, Vajanského nábrežie 2
Program – Prírodovedné múzeum

• 9.30 – 11.30 h predstavujeme novú paleontologickú expozíciu Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
(kurátorske lektoráty v expozícii)
budova SNM–PM, 2.posch.
• 10.00 h OD PÔVODU DRUHOV PO NÁDHERNÝ ŽIVOT
evolučná prednáška pre širokú verejnosť pri príležitosti 130 rokov od smrti Charlsa Darwina
(Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK)
budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
• 10.00 – 12.00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia; z budovy SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

• 14.00 – 20.00 h aktivity a súťaže - budova SNM–PM
Poslovia jari — aktivity zamerané na poznávanie jarnej kveteny:
- Výstavka živých rastlín
- Jarné druhy v herbároch známych osobností (ukážky herbárových položiek)
budova SNM–PM, 2.posch. v expozícii Biodiverzita Slovenska
Ako sa neotráviť na jar
- aj medzi prvými jarnými hubami sú prudko jedovaté huby. Naučte sa ich rozlišovať.
• Ukážky čerstvých a lyofilizovaných jarných húb,
• Rozoznávanie najnebezpečnejších jedovatých druhov.
o Kvíz pre školákov
o Kreslenie pre najmenších
budova SNM–PM, 2.posch. v expozícii Biodiverzita Slovenska
Forenzná geológia
- ako môže pomôcť geológia v praxi, nielen pri vyhľadávaní nových ložísk a vzácnych minerálov.
Interpretácia dôkazov, ktoré sa týkajú minerálov, hornín, pôdy a iných materiálov v súvislosti s riešením súdnych prípadov
budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme
Geologicko-náučné mapy Slovenska: TATRY
- prezentácia interaktívneho CD, zameraného na geológiu, prírodu, históriu a lokality Tatier (V. Bezák a kol.); Novinka vydaná Štátnym geologickým ústavom D. Štúra v spolupráci s ďalšími inštitúciami
budova SNM–PM, 2.posch., expozícia Klenoty Zeme
Zaujímavosti z depozitárov zoologického oddelenia - poradenstvo v oblasti zoológie, určovanie prineseného materiálu. Ukážky z preparácie zoologického materiálu.
budova SNM–PM, 3.posch. v expozícii Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Pozrime sa na ne zblízka
Pestrý svet skamenených organizmov, ktoré sú voľným okom neviditeľné resp. ťažko viditeľné, a preto si ich bude môcť návštevník pozrieť pod lupou a mikroskopom.
poradenská služba prineseného prírodného materiálu
Lektorovanie v novej paleontologickej expozícii Príbeh života na Zemi
budova SNM–PM, 2.posch.
• 15.00 – 20.00 h prednášky a diskusie
• 15.00 h Obojživelníky a plazy Slovenska pohľad na dve skupiny živočíchov, ktoré nemáme veľmi v láske najmä preto, že o nich skoro nič nevieme.
(Mgr. Ján Kautman, Zoologické odd. SNM-PM)
• 16.00 h Odhalené tajomstvá mikrosveta rastlín
(Mgr. Marek Vaculík, PhD., Prírodovedecká fakulta UK,Bratislava)
• 17.00 h Divy sveta minerálov
(Doc. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fak. UK Bratislava)
• 18.30 h Ako sa neotráviť na jar. (RNDr. Ivona Kautmanová, Botanické odd. SNM-PM)
budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
• 14.00 – 20.00 h Poradenská služba prineseného prírodného materiálu
• 15.00 – 17.00 h Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia; z budovy SNM–PM, 3.posch. Zasadačka
• 18.00 – 23.00 h Kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára
budova SNM–PM, 3.posch.
• 20.00 – 24.00 h Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi
v prípade priaznivého počasia, pred budovou SNM–PM

Prehliadka expozícií a výstav:

• 9.00 – 24.00 h nová paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi
približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónami rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu priblížujú dávno zaniknutý život.
budova SNM–PM, 2.posch.

• 9.00 – 24.00 h Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.
budova SNM–PM, 3.posch.
• 9.00 – 24.00 h Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.
budova SNM–PM, 2.posch.

• 9.00 – 24.00 h Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
• 9.00 – 24.00 h Na počiatku bol Veľký tresk - interaktívna astronomická výstava
(v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava, projekt APVV Astronómia – cesta poznávania)
budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka

Zdroj: snm.sk

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |