piatok 22. februára 2013

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2013

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2013 sa bude konať 24. apríla 2013. Miestom konania, tak ako po minulé roky je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).

Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu s vecnou resp. finančnou cenou.

Na ŠVK budú odovzdané aj ceny komerčných firiem a Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách.

Výstupom vedeckého podujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN. Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti sú dostupné na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk alebo prostredníctvom sociálnej siete http://www.facebook.com/svkprifuk

Viac informácií nájdete TU0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |