pondelok 15. apríla 2013

Pozvánka na Deň otvorených dverí ŠGÚDŠ 2013

Dňa 25. 4. 2013 od 8.00 do 14.00 hodiny sa v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, Mlynská dolina 1, uskutoční Deň otvorených dverí pre individuálnych záujemcov aj skupiny. 

Návštevníci si môžu v sprievode odborných pracovníkov prezrieť horninové, mineralogické a  paleontologické zbierky. Pripravili sme aj prehliadku laboratórií špeciálnej techniky (napr. laboratórium na určovanie zloženia objektov veľkosti tisícin mm či laboratórium na stanovenie izotopového zloženia vody). Program budú sprevádzať ukážky kameňov, ktoré môžu plávať, kosti pravekých zvierat a iné zaujímavosti. 

V priebehu dopoludnia budú prebiehať prednášky zamestnancov ústavu na zaujímavé témy týkajúce sa podzemnej vody a jej ochrany, vzniku zosuvov a prevencie ich vzniku, zemetrasení na Slovensku, života v mladších treťohorách, ktorého stopy sa zachovali v našom okolí, prípadne ďalších zaujímavých tém. 

Návštevníkov privítame drobnými propagačnými materiálmi a v našej predajni je možné zakúpiť si publikované práce a geologické mapy z územia Slovenska. 

Prosíme skupiny (žiaci, študenti a pod.), aby podrobnosti svojho príchodu dohodli telefonicky na sekretariáte ŠGÚDŠ (02 59 345 147) alebo u Dr. Hraška (02 59 375 163), prípadne e-mailom na adrese secretary@geology.sk alebo lubomir.hrasko@geology.sk so zanechaním spätného kontaktu.

Zdroj: geology.sk

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |