streda 15. januára 2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA PRIF UK

Termín konania: 17. január 2014
Miesto konania: CH-1-1Časový harmonogram:

9:00 – 9:30
Otvorenie, privítanie a oboznámenie študentov s možnosťami štúdia na fakulte (dekan, študijná prodekanka)  
9:30 – 9:50
Diskusia
9:50 – 10:10
Prednáška RNDr. Michaely Dornhoferovej, PhD.: Človek v čase a priestore
10:10 – 10:30
Prednáška Doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD.: Populačná explózia minulosťou a čaká ľudstvo vymretie ?
10:30
Rozdelenie do sekcií na základe záujmu študentov

Organizačné zabezpečenie DOD na sekciách:

Biologická sekcia doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.- miestnosť CH-1-1
Chemická sekcia Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. – miestnosť CH-1-2
Environmentálna sekcia Mgr. Marta Nevřelová, PhD. – miestnosť B2-333
Geografická sekcia Mgr. František Križan, PhD. – miestnosť B1-305
Geologická sekcia RNDr. Marianna Kováčová, PhD., RNDr. Kamil Rozimant, CSc.- miestnosť G-245
Učiteľstvo RNDr. Zuzana Haláková, PhD.- miestnosť CH-2-118

Organizačné zabezpečenie DOD pred CH-1-1: Mgr. Michaela Dornhoferová, PhD. a doktorandi

O ponuke štúdia na UK si môžete prečítať aj v špeciálnom čísle časopisu Naša univerzita pre záujemcov o štúdium TU

Zdroj: fns.uniba.sk
Foto: OVV RUK, banner: časopis Naša univerzita

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |