pondelok 13. februára 2012

1. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2012

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave a Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozývajú na 

1. Geologicko-Paleontologicko-Archeologickú Diskusiu 2012 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame vás na stretnutie geológov, paleontológov a archeológov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla 2012 v prednáškovej miestnosti „Objavovňa“ na III. poschodí v priestoroch SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave na Vajanského nábreží č. 2 o 9.00 hod.

Hlavná téma: Surovinová základňa v praveku: kamenná a kostená industria.

Cieľom tohto multidisciplinárneho stretnutia sú prednášky a diskusie týkajúce sa oblastí širšieho štúdia o dejinách zameraného na najstaršie obdobia vývoja človeka. Tohtoročnú hlavnú tému by sme radi zamerali na materiálovú náplň kultúr v dobe kamennej (paleolit-eneolit), hlavne na kamennú a kostenú industriu. Vítané sú však príspevky zo všetkých oblastí štúdia dejín, informácie z nových výskumov v oblasti z geológie, geoarcheológie, paleontológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj príspevky z ďalších príbuzných odborov.

Dĺžka každej prednášky je obmedzená na 20 minút (15 minút + 5 minút na diskusiu). Záväzné prihlášky k účasti/prezentácii spolu s abstraktom v rozsahu maximálne jednej stránky A4 (písmo Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie) posielajte na e-mailovú adresu ondrej.zaar@ukf.sk najneskôr do 6. apríla 2012. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Všetkým prihláseným účastníkom bude vopred poslaný detailný program.

Pre prednášajúcich je zabezpečené aj malé občerstvenie.

Zdroj: Miloš Gregor a Ondrej Žaár


Kontaktné adresy: 

Mgr. Miloš Gregor, PhD. SNM, Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava Tel.: +421/20469103, E-mail: milos.gregor@snm.sk
Mgr. Ondrej Žaár, Katedra Archeológie FF UKF v Nitre, Hodžova 2, 949 74 Nitra Tel.: +421/902/194532 , E-mail: ondrej.zaar@ukf.sk

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |